Уџбеник Иконописа

Штафелај

Штафелај служи као ослонац иконе при сликању. Омогућује сликару најудобнији положај за сликање.На уобичајно равном столу сликање би било отежано, руке би биле у положају који би отежавао сликање, кичма би била у неправилном, а сама икона би била у непрегледном положају.Могу да се користе штафелаји специјално израђени за иконопис, а могу да се користе и модификовани, обични, сликарски штафелаји.

Наменски штафелаји за иконопис


Најчешће се израђују од тежег дрвета: букве, ораха или храста,а ако се користи јефтиније и лакше дрво, треба га направити да буде габаритан,вмасиван и тежак.Лаган штафелај се може преврнуту под теретом иконе.Штафелај се прави да буде усправан, избегава се да буде нагнут, јер тако постаје нестабилан.На усправан, вертикални део штафелаја, на одговарајућој висини, поставља се шира полица.Било би добро да се конструкцијски омогући дизање и спуштање полице како би се прилагодила висини иконописца.Ако правимо јефтинији варијанту,где ће висина полице бити фиксна, њену висину треба да одредимо са обзиром да горња половина иконе при сликању треба да је у висини очију (узима се да је просечна висина иконе 40 цм).Иза полице на коју се поставља икона треба да се налази тања плоча (може од лесонита) на коју се ослања икона и која може да послужи за лепљење предложака .Испод ове полице на коју се поставља икона треба монтирати још једну полицу која би служила за одлагање посудице са бојом и четкице.

 Прилагођавање обичног штафелаја


Када купујете обичан сликарски штафелај гледајте да буде тежак и масиван, и да му је доњи део за причвршћивање слике шири како би могла да стане икона по дебљини.Између делова за причвршћивање слике, причврстите парче лесонита одговарајуће величине (например 60 цм пута 60 цм) који ће служити за лепљење предложака и као ослонац иконе.Постоје и мањи штафелаји који су намењени за рад у скученим просторима и који се постављају на сто